V prípade platby na bankový účet v českých korunách, platbu zašlite v eurách na bankový účet 2400367329/2010, ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Heslo vám bude doručené na váš e-mail.