Čo je to neodýmový magnet?

Neodýmový magnet (NdFeB magnet) patrí medzi permanentné magnety, tzn. že vyžaruje magnetickú silu, aj bez použitia elektrickej energie (na rozdiel od elektromagnetov). Neodýmové magnety sú vyrobené zapekaním kovového prachu zo zliatiny neodým – železo – bór. Práve vďaka tejto kombinácii majú neodýmové magnety svoje typické vlastnosti – veľkú silu ale aj krehkosť.

Magnety vyrobené z tejto zliatiny sú najsilnejšími magnetmi. Sú oveľa silnejšie ako tie, ktoré bežne používate napr. na chladničku. Niektoré z nich dokážu udržať až 1000 – 2000 násobok svojej hmotnosti. Sila neodýmových magnetov sa označuje písmenom “N” (ako Neodým), za ktorým nasleduje číslo s rozsahom od N24 do N55. Čím vyššie číslo, tým je magnet silnejší.

Použitie neodýmových magnetov

Neodýmové magnety sa vyrábajú v mnohých tvaroch a veľkostiach a vďaka tomu maju naozaj široké využitie. Používajú sa v domácich spotrebičoch, elektromotoroch, v súčiastkach automobilov, elektrických zariadení, ale napríklad aj v hračkách (magnetické guľôčky).

Starostlivosť o neodýmové magnety

Pre aké prostredie sú neodýmové magnety vhodné?

Neodýmové magnety bez povrchovej úpravy veľmi rýchlo oxidujú a lámu sa. Nami používané neodýmové magnety sú potiahnuté tromi vrstvami nikel – meď – nikel. Vďaka tejto povrchovej úprave sú odolné voči erózii, no napriek tomu nie je vhodné ich používať dlhodobo vo vonkajších podmienkach. Ideálne prostredie pre používanie neodýmových magnetov je suché vnútorné prostredie.

Ako zaobchádzať s neodýmovými magnetmi?

Neodýmové magnety sú napriek svojej veľkej sile dosť krehké, preto je nutné zaobchádzať s nimi opatrne. Nevystavujte magnety zrážkam ani nárazom. Ak by sa dva väčšie magnety k sebe pritiahli nekontrolovane, mohlo by dôjsť k ich prasknutiu či roztriešteniu, čím môžu spôsobiť rôzne zranenia. Okrem toho, narušením ich povrchovej vrstvy stratia ochranu proti korózií a výrazne sa zníži ich životnosť vplyvom vonkajšieho prostredia.

Magnety skladujte oddelene, najlepšie na tenkom železnom podklade. Spojené magnety od seba oddeľujte opatrne a s ohľadom na bezpečnosť. Ťahať magnety od seba (proti ich magnetickej sile) môže byť náročné. Oddeľujte ich radšej ťahaním do boku. Pri oddeľovaní magnety pevne držte, aby nedošlo k náhodnému opätovnému spojeniu a vzájomnému nárazu magnetov.

Nevystavujte magnety vysokým teplotám. Neodýmové magnety majú maximálnu pracovnú teplotu 80 až 200 °C. Pri teplote viac ako 80 °C väčšina neodýmových magnetov trvalo stráca časť svojej adhéznej sily.

Neodýmové magnety nespájajte s feritovými magnetmi (klasické čierne), pretože by sa neodým mohol poškodiť.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní neodýmových magnetov

Neodýmové magnety uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Dbajte o to, aby sa deti nehrali s neodýmovými magnetmi. Prehltnutie môže spôsobiť infekciu. Ak dieťa prehltne dva malé magnety, môžu vzájomným priťahovaním stlačiť vnútorné orgány a spôsobiť tažké poranenia.

Pozor aj na elektrickú vodivosť. Magnety sú z kovu a preto vedú elektrický prúd. Deti by sa mohli pokúsiť dať magnety do elektrickej zásuvky a tým utrpieť úraz elektrickým prúdom.

Pri preprave a doručovaní nevhodne zabalených neodýmových magnetov môžu ich magnetické polia spôsobiť poruchy v triediacich strojoch a poškodiť citlivý tovar v iných zásielkach. Dokonca by mohli ovplyvniť navigačné zariadenia lietadiel počas leteckej prepravy.

Magnety vytvárajú silné magnetické pole, ktoré môže poškodiť televízory, počítače, pevné disky, kreditné karty, bankomaty, pamäťové médiá, hodinky, načúvacie pomôcky, kardiostimulátory, reproduktory.

Neodýmové magnety obsahujú vo svojej povrchovej vrstve nikel, ktorý môže niektorým ľuďom spôsobiť alergickú reakciu.

Neodýmové magnety používané v našich magnetkách na vyšívanie sú malé, napriek tomu odporúčame dodržiavať všetky vyššie spomenuté opatrenia a dbať na minimalizáciu rizík spojených s ich používaním.

Zdroje:

https://sk.wikipedia.org
https://www.wisegeek.com/what-are-neodymium-magnets.htm
https://www.unimagnet.sk/
https://silnemagnety.sk/
https://www.supermagnete.de/eng/safety-neodymium